WINGS

INternationalization Game for start-ups and entrepreneurs

'За проекта WINGS

„‘Проектът WINGS – Интернационализация чрез сериозни игри за стартиращи фирми и предприемачи – е инициатива, финансирана от програма Еразъм +, която цели да стимулира успеха на стартиращите фирми и МСП в международния бизнес чрез иновативен онлайн курс, интегриращ бизнес казуси и сериозни игри. Основни продукти включват рамка на компетентностите за интернационализация, обучителни модули за стартиране и управление на успешна международна компания, и сериозни онлайн игри, които разглеждат практически казуси и помагат за развитие на уменията, нужни за успешен бизнес в чужбина. “

'Нашият екип

UCY

Nicosia, Cyprus (coordinator)

Danmar Computers

Rzeszow, Poland

FYG CONSULTORES

Valencia, Spain

FBO

Sofia, Bulgaria

INOVA+

Matosinhos, Portugal

bit cz training, s.r.o.

Praha, Czech Republic